วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

ลักษณะนิสัยแมวหิมาลายัน

แมวหิมาลายันส่วนใหญ่นั้นไม่ใช่พวกที่ไม่สามารถอยู่ นิ่งได้ กล่าวคือ มันไม่ได้ขยับไปขยับมาตลอดเวลา แม้มันชอบที่จะเล่นและเป็นค่อนข้างจะคล่องแคล่ว แต่มันก็มีเวลาของมันและมันชอบที่จะทำอะไรที่คุณกำลังทำอยู่ คำที่จะอธิบายลักษณะของมันได้มากที่สุดคือ people oriented ก็คือมีแนวโน้มที่จะอยู่กับคน ช่วยเหลือคน ปฏิบัติตามคน ในขณะที่ผู้เขียนกำลังเขียนบทความเรื่องนี้อยู่มันก็นั่งอยู่บนตักของเขา มันชอบเจ้าของของมันมาก แมวหิมาลายันมักจะพยายามที่จะช่วยเหลือคุณในทุกๆเรื่อง  ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่คุณอ่านหนังสือพิมพ์ หรือจัดเตียง มันมักจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของคุณเสมอ และมันก็จะระบายความรู้สึกของมันออกมาทางเสียงที่ไพเราะเป็นเหมือนดนตรี สิ่งที่มันต้องการที่สุดก็คือแค่การที่เราอุทิศแรงกายแรงใจในการเลี้ยงดู เอาใจใส่มันแค่นั้นเอง
อ้างอิงมาจาก
เขียนเองค่ะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น